ОБСЕБЕН

 

Замислял ли си се някога за всички странни същества, които живеят в съзнанието ти?

Година на проекта: 2011.

50x90x40 см метална тел, хартия

press to zoom
press to zoom

230x50x60 см метална тел, хартия

press to zoom

120x90x90 см метална тел, хартия

press to zoom
press to zoom

110x90 мм, смесена техника

press to zoom

110x90 мм, смесена техника

press to zoom

110x90 мм, смесена техника

press to zoom

110x90 мм, месинг

press to zoom

110x90 мм, месинг

press to zoom