top of page

НИШКИТЕ НА ЖИВОТА

 

Творбите, включени в цикъла, разглеждат различни етапи от развитието на обществото и нишките, които

свързват отделните индивиди и случки в живота. Това са непроследими разклонения от житейския път на всеки

от нас, но стремежът остава един - следвайки избрания конец, всяко “копче” бива “пришито” на правилното място.

Начало на проекта: 2015 г.

© 2015 by Nikoleta Ivanova.

All Rights Reserved.

bottom of page