top of page

ПОРТАЛ

Порталът пробужда във всеки инстинктивната реакция за поглед или пътешествие към

нови, различни реалности. Същевременно "изкривяването" на околното пространство,

може да предразположи към визуални промени в самия портал.

В произведенията от серията е изходено от простата двумерна геометрична фигура - квадрат.

Тя е развита до тримерна форма, която е "раздвижена" под влияние на изминатия от автора и зрителите път.

Година на проекта: 2014

bottom of page