ПОРТАЛ

Порталът пробужда във всеки инстинктивната реакция за поглед или пътешествие към

нови, различни реалности. Същевременно "изкривяването" на околното пространство,

може да предразположи към визуални промени в самия портал.

В произведенията от серията е изходено от простата двумерна геометрична фигура - квадрат.

Тя е развита до тримерна форма, която е "раздвижена" под влияние на изминатия от автора и зрителите път.

Година на проекта: 2014

200x170x130 см метал

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

150x200x150 мм месинг

press to zoom
press to zoom

150x170x150 мм месинг

press to zoom
press to zoom

170x130x70 мм месинг

press to zoom