top of page

ПРИРОДНИ ЕЛЕМЕНТИ

Във всяка култура елементите – земя, огън, въздух и вода – са плод на различни тълкувания, но винаги са неизменна част от живота на хората. В съвременния свят отношението на човека към природата е клиширан, но същевременно много належащ въпрос.

 

Цикълът “Природни елементи” обобщава сериите “Динамични образи” и “Природни стихии”. В творбите от поредицата пластичното единство между геометрия и живо преплитане на форми обособява пространството, като обединяващ е принципът на изграждане на формата, способът и материалът на изработка. 

Начало на проекта: 2019.

bottom of page