top of page

СЪЗВЕЗДИЕ

 

Хората от години наблюдават и изучават съзвездията.

Това е тема, толкова далечна от нашето възприятие, колкото е и интересна за нас.

В кинетичните произведения от серията "Съзвездие" е поставен въпросът за изразяването

на сложни, неразбираеми за нас обекти и процеси. Тук решението контрастира с естеството

на проблема. Избрани са прости геометрични фигури, които съставят форми в пространството.

Чрез завъртане на отделните елементи, зрителите сами могат да композират своята вселена.

Година на проекта: 2012.

 

bottom of page