СЪЗВЕЗДИЕ

 

Хората от години наблюдават и изучават съзвездията.

Това е тема, толкова далечна от нашето възприятие, колкото е и интересна за нас.

В кинетичните произведения от серията "Съзвездие" е поставен въпросът за изразяването

на сложни, неразбираеми за нас обекти и процеси. Тук решението контрастира с естеството

на проблема. Избрани са прости геометрични фигури, които съставят форми в пространството.

Чрез завъртане на отделните елементи, зрителите сами могат да композират своята вселена.

Година на проекта: 2012.

 

160x50x10 см метал

press to zoom
press to zoom
press to zoom

110 мм инокс

press to zoom
press to zoom

110 мм инокс

press to zoom
press to zoom

110 мм инокс

press to zoom
press to zoom

110 мм инокс

press to zoom
press to zoom