ПРЕДСКАЗАНИЕ

 

"Предсказание" е част от проекта "Съзвездие".

"Предсказанието" е понятие, което не може да съществува без съзвездията.

120x90x40 см метал, 2013 г.

110 мм, месинг, 2012 г.

110 мм, месинг, 2012 г.

110 мм, месинг, 2012 г.

110 мм, месинг, 2012 г.